52nd Node Blog

Welcome! This is the official blog of 52nd Node. Please feel free to leave comments or thoughts on any posts you read. Thanks.

Saturday, August 9, 2008

Sugal at Inuman

Kung umabot na po sa inyo ang balitang may mga nagsusugal at nag-iinuman dito sa shop. Wala po. Wala pong ganun dito.

Opo, naglalaro po kami ng bahara pero wala pong involve na pera. Pero para po sa inyong kaalaman, hindi na po pinapayagan ang maglaro ng baraha ngayon. Scrabble na lang. =)

Ang pag-iinom po ng alak ay mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng shop. Una, hindi po ako umiinom ng alak. :p Pangalawa, malas yun sa business. At pangatlo, magagalit ang mga magulang ko. Hehehe!

Ang mga nabanggit ko po sa taas ay kaya pong mapatunayan ng mga taong madalas nagpupunta dito sa shop.

Maraming salamat po.

Updates: May bago tayong laro. Bumili ako ng jackstone! Hahaha!

No comments: